Pradžia » Neklasifikuota » Bendrojo lavinimo mokyklų 7 – 12 (gimnazijų I – IV) klasių mokinių integruota Tikybos – Dailės – Istorijos konferencija „Jūs rasite savo sieloms atgaivą“, skirta Pašvęstojo gyvenimo metams paminėti

Bendrojo lavinimo mokyklų 7 – 12 (gimnazijų I – IV) klasių mokinių integruota Tikybos – Dailės – Istorijos konferencija „Jūs rasite savo sieloms atgaivą“, skirta Pašvęstojo gyvenimo metams paminėti

Kovo 18 d. Radvilų gimnazijoje įvyko respublikinė mokinių konferencija „Jūs rasite savo sieloms atgaivą“. Konferencijos tikslas – praplėsti ir pagilinti mokinių žinias apie vienuolių ir vienuolijų įnašą į Europos civilizaciją (mokslą, kultūrą, meną, architektūrą, politiką…). Į konferenciją susirinko dalyviai iš 11 mokyklų: Anykščių J. Biliūno gimnazijos, Anykščių raj. Kavarsko pagrindinės mokykos, Trakų Vytauto Dižiojo gimnazijos, Švenčionių raj. Pabradės „Ryto“ gimnazijos bei  Vilniaus: J. Basanavičiaus  gimnazijos, J. Basanavičiaus  progimnazijos, Jono Pauliaus II gimnazijos, Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos, Šv. Kristoforo progimnazijos, Vilniaus Žemynos gimnazijos,  Radvilų gimnazijos. 30 drąsių moksleivių kartu su savo mokytojais atsiliepė į popiežiaus Pranciškaus kvietimą: „Pažadinkite pasaulį“. Moksleivių pranešimus vertino VAJC, VDA, LEU, VAKC,  Interneto dienraščio bernardinai.lt atstovai bei Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios vicerektorius kun. M. Malinauskas SJ. Nuoširdžiai dėkojame dalyviams, partneriams ir rėmėjams: Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centrui, www.bernardinai.lt., Lietuvos Edukologijos universiteto Istorijos fakulteto Katalikų tikybos katedrai, Lietuvos Biblijos draugijai, UAB Katalikų pasaulio leidiniai“, leidykloms „Vaga“ ir „Šviesa“.

Kontaktai

Gelvonų g. 55,
Vilnius, LT-07135
Tel. / faksas: (8-5) 240 5196
El. paštas: ras****@**dvilu.vilnius.lm.lt

Renginių kalendorius

Europos Sąjungos fondų investicijos

ES
Skip to content