Pradžia » Neklasifikuota » Ugdymo procesas nuotoliniu būdu

Ugdymo procesas nuotoliniu būdu

Nuo kovo 30 d. ugdymo procesas yra vykdomas nuotoliniu būdu remiantis ugdymo proceso nuotoliniu būdu organizavimo Vilniaus Radvilų gimnazijoje tvarka.

Ugdymo procesas nuotoliniu būdu vykdomas pagal esamą pamokų tvarkaraštį.

Nuotolinis mokymas organizuojamas per TAMO dienyną, todėl visa informacija ir tėvams, ir mokiniams skelbiama dienyne.

Mokiniai privalo kiekvieną dieną prisijungti prie TAMO dienyno, perskaityti pateiktą informaciją ir atlikti nurodytas užduotis.

Mokomoji medžiaga pateikiama TAMO dienyne arba pagal poreikį Moodle, Microsoft Office 365 ir kitose virtualiose aplinkose. Mokytojai apie tai informuoja Tamo dienyne.

Jei mokinys dėl techninių priežasčių ar ligos negali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu būdu, tėvai/globėjai/rūpintojai privalo kuo skubiau informuoti (TAMO dienyne, el. paštu, telefonu) klasių vadovus, dalykų mokytojus.

Iškilus techninėms problemoms naudojantis Moodle, Microsoft Office 365 nuotolinio mokymo(-si) platformomis mokiniai ar jų tėvai/globėjai gali kreiptis pagalbos į IT specialistą Marių Vaičeliūną (it.spec********@**dvilu.lt), el. dienyno problemoms – direktoriaus pavaduotoją Jolitą Mianikienę (j.mian******@**dvilu.lt) arba į informatikos mokytojus (pagal klases). Mokytojų nurodytais nuotolinio mokymo(-si) platformų klausimais konsultuoja patys mokytojai.

 

Psichologė Jūratė Juodzevičiūtė – j.juodz********@**dvilu.lt

Socialinis pedagogas Kazimieras Grinkevičius – k.grink*******@**dvilu.lt

 

Visais rūpimais klausimais galima kreiptis tel.: 867393482, el. paštas: ras****@**dvilu.vilnius.lm.lt

Kontaktai

Gelvonų g. 55,
Vilnius, LT-07135
Tel. / faksas: (8-5) 240 5196
El. paštas: ras****@**dvilu.vilnius.lm.lt

Renginių kalendorius

Europos Sąjungos fondų investicijos

ES
Skip to content