Pradžia » Bendruomenė » Mokinių taryba

Mokinių taryba

Mokinių tarybos veikla – tai veiksmingas būdas socialinei raidai plėtoti.

Mokinių tarybos kabinetas – 208
Vilniaus Radvilų gimnazijos mokinių tarybos „Facebook“
 
Mūsų gimnazijos mokinių taryba:

  • svarsto ir, suderinus su mokyklos vadovybe, tvirtina svarbiausių moksleiviškų renginių planus;
  • koordinuoja visų mokinių savivaldos institucijų veiklą, planuoja ir organizuoja mokinių popamokinį darbą ir laisvalaikį;
  • organizuoja mokinių socialinės rūpybos veiklą, rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje;
  • svarsto mokinių teisių mokykloje ir už mokyklos ribų gynimo klausimus;
  • inicijuoja mokyklos laikraščio (sienlaikraščio) leidybą, vietinio radijo laidą;

 
Gimnazijos mokinių tarybos nuostatų išrašas:

  • Mokinių tarybos nariu gali būti bet kuris to pageidavęs ir rinkimuose savo kandidatūrą kėlęs 1-3 klasių moksleivis, jeigu jis mokykloje neturėjo drausminių nuobaudų, nebuvo pažeidęs mokinių taisyklių.
  • Renkant tarybą gali būti išrenkami rezerviniai nariai (kandidatai, nepatekę į mokinių tarybą rinkimų metu), kurie, esant reikalui, gali papildyti moksleivių tarybą arba pakeisti pašalintą narį.
  • Tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami iš tarybos narių, kurie mokinių taryboje buvo mažiausiai 1 metus, atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Rinkimai teisėti, jei juose dalyvavo 2/3 tarybos narių. Pirmininkas atstovauja tarybai ir vadovauja jos veiklai, sekretorius tvarko tarybos dokumentaciją.
  • Tarybos narių skaičius negali viršyti 15 ir būti mažesnis už 9.

Kontaktai

Gelvonų g. 55,
Vilnius, LT-07135
Tel. / faksas: (8-5) 240 5196
El. paštas: ras****@**dvilu.vilnius.lm.lt

Renginių kalendorius

Europos Sąjungos fondų investicijos

ES
Skip to content