Pradžia » Neklasifikuota » Evakuacijos pratybos

Evakuacijos pratybos

Vykdant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus nurodymus 2016 m. rugsėjo 28 d. Vilniaus Radvilų gimnazijoje vyko evakuacijos pratybos gaisro atveju. Jų tikslas – tobulinti evakavimosi įgūdžius; išsiaiškinti, ar mokykla sugebėtų organizuoti darbuotojų ir mokinių apsaugą turimais resursais.

13.50 val. buvo paskelbta ekstremali situacija. Nuskambėjus įspėjamam signalui dėl ekstremalios situacijos mokytojai su mokiniais bei kiti darbuotojai nutraukė darbą ir išėjo iš patalpų artimiausiu saugiu evakuaciniu išėjimu bei nuvedė į susitartą vietą – mokyklos kiemą. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė budėjo evakuacijos metu ir buvo pasiruošusi suteikti pirmąją pagalbą (turėjo pirmosios pagalbos vaistinėlę). Direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė pagal iš anksto numatytas priemones ir aptartus vertinimo kriterijus stebėjo evakuaciją ir po evakuacijos įvertino bei numatė rekomendacijas. Po ekstremalios situacijos atšaukimo visi saugiai sugrįžo į patalpas. Evakuacijos pratybose dalyvavo 456 mokiniai, 30 mokytojų ir 14 techninio personalo darbuotojų (įskaitant valgyklos darbuotojas).

Evakuacija truko 4 minutes (išvedimas iš patalpos).

Šios pratybos priminė elementarias žinias apie žmonių elgesį evakuacijos metu ir tikimės, kad buvo naudingos ne tik mokiniams, bet ir visam gimnazijos kolektyvui. Darbo grupės pastebėtus trūkumus pašalinsime.

Informaciją parengė Birutė Narščiuvienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Kontaktai

Adresas: Gelvonų g. 55, LT-07135 Vilnius
Tel.: (8~5) 240 5196
El. paštas: ras****@**dvilu.vilnius.lm.lt

Renginių kalendorius

Europos Sąjungos fondų investicijos

ES
Skip to content