Pradžia » Bendra informacija » Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Naujausia informacija pateikiama adresu https://vilnius.lt/lt/personalas/darbo-uzmokestis/ skiltyje „Švietimo įstaigų darbuotojų atlyginimai“.

Pareigybės pavadinimas
2018 metai
IV ketv.
2019 metai
I ketv.
2019 metai
III ketv.
2019 metai
IV ketv.
Ugdymo įstaigos administracija
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
613,95
Tarnautojai ugdymo įstaigose
Mokytojas
750,01961,231131943,73
Psichologas
Soc. pedagogas
Ugdymo aprūpinimo darbuotojai
Bibliotekos vedėja
Raštinės vadovas
Sekretorė 527,02
Pastatų priežiūros darbininkai
534,86783,51819774,51
Valytojas
325,89415,02575400,97
Budėtojai - sargai
413,18517,72682567,35
Kiemsargis262,70312,19440307,85
IT specialistas
154,55386,98332,44
Techninių mokymo priemonių specialistas
Laborantas163,57188,10162176,45
Rūbininkas

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Kontaktai

Adresas Gelvonų g. 55, LT-07135 Vilnius
Tel. (8 5) 240 5196
El. paštas ras****@**dvilu.vilnius.lm.lt

Renginių kalendorius

Europos Sąjungos fondų investicijos

ES

Kokybės krepšelio informacija

KK
Skip to content