Pradžia » Bendra informacija » Mokinių priėmimas į gimnaziją

Mokinių priėmimas į gimnaziją

 • Prašymai teikiami nuo 2022 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d. Prašyme eilės tvarka pagal norą jose mokytis galima pasirinkti ne daugiau kaip tris mokyklas, iš kurių viena privalo būti pagal mokyklos aptarnavimo teritoriją.

 • Norėdami sužinoti, kuri mokykla pagal Jūsų deklaruotą adresą Jums paskirta, privalote nurodyti mokymosi kalbą, klasę, į kurią mokinys pretenduoja, ir Vilniaus mieste esantį adresą (gatvės pavadinimą bei namo numerį), kuriame yra deklaruota mokinio gyvenamoji vieta.

 • Neturint galimybės prašymus pildyti namuose, galima užpildyti gimnazijoje darbo dienomis. Kreiptis į raštinę nurodytais telefono numeriais dėl atvykimo užpildyti prašymą.

 • Pildant prašymą gimnazijoje su savimi reikia turėti e. bankininkystės duomenis.

 • Prašymai mokytis nagrinėjami gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu.

 • Svarbu: tėvai e. sistemoje turi patvirtinti gautą kvietimą į mokyklą, laikydamiesi priėmimo grafike (atsisiųsti) nurodytų terminų.

 • Gimnazija bendradarbiauja su VILNIUS TECH universitetu (Vilniaus Gedimino technikos universitetas), Vilniaus universitetu, ISM vadybos ir ekonomikos universitetu.

 • Gimnazija ir VILNIUS TECH universitetas 2011 m. rugsėjo 21 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios pagrindu Vilniaus Radvilų gimnazijoje buvo atidarytos dvi universitetinės klasės. Plačiau>>

 • Mokiniai gali pasirinkti mokytis universitetinėse klasėse. Tai būtina nurodyti e. sistemoje (papildomos informacijos skiltyje).      
  *realinėje universitetinėje klasėje: VILNIUS TECH klasė (gamtamokslinio eksperimento technologija, informacinių technologijų taikymas matematikoje, atliekant tiriamuosius darbus)
  *socialinėje universitetinėje klasėje: VILNIUS TECH klasė (ekonomika, finansai, verslas ir vadyba, informacinių technologijų taikymas matematikoje, atliekant tiriamuosius darbus)

 
Prašytume visų, pildant prašymą Vilniaus savivaldybės internetinėje sistemoje, prisegti iš e. dienyno I pusmečio mokymosi pažangumo išrašą ir pirmumo bei papildomus kriterijus patvirtinančius dokumentus.

Informacija apie priėmimą teikiama telefonais
(8 5) 240 5196, 867393485

el. paštu prie*****@**dvilu.lt

Kontaktai

Adresas Gelvonų g. 55, LT-07135 Vilnius
Tel. (8 5) 240 5196
El. paštas ras****@**dvilu.vilnius.lm.lt

Renginių kalendorius

Europos Sąjungos fondų investicijos

ES

Kokybės krepšelio informacija

KK
Skip to content