Pradžia » Bendruomenė » Biblioteka

Biblioteka

„Žmogus, kuris neskaito gerų knygų, nėra pranašesnis už žmogų, kuris nemoka skaityti“

Mark Twain

Bibliotekos vedėja Kristina Vaitonienė

Skaitytojai aptarnaujami I – V 8.45 – 15.00 val.

Dėmesio: kiekvieno mėnesio paskutinė darbo diena – švaros diena
 

Prieš keletą metų mūsų gimnazijos biblioteka buvo perkelta į naujas, gražiai suremontuotas patalpas, kurios užtikrino geresnes darbo sąlygas. Laikas greitai bėga ir visi apsiprato su pasikeitimais, o po mokyklos renovavimo čia dar jaukiau.

Šalia bibliotekos veikia skaitykla, kurioje sukaupta daug informacinių leidinių: enciklopedijų, žinynų ir kitos mokslinės bei metodinės literatūros. Skaitytojų poreikiams šiuo metu skirti 4 kompiuteriai (su internetine prieiga). Čia taip pat yra PIT-as (profesinio informavimo taškas). Į biblioteką ir skaityklą kasdien užsuka nemažai mokytojų ir mokinių

Misija

Mokyklos bibliotekos misija – teikti informaciją ir idėjas, kurios yra labai svarbios sėkmingai veiklai šių dienų labiau į žinias ir informaciją orientuotoje visuomenėje. Svarbu skatinti mokymosi visą gyvenimą idėją bei ugdyti moksleivių pilietiškumą ir atsakomybę.

Vizija

Biblioteka – centras, dalyvaujantis švietimo bei ugdymo procese, skatinančiame savarankišką mokymąsi. Nuolat atnaujinama informacinė ir techninė bazė, tenkinanti mokyklos bendruomenės informacinius poreikius.

Bibliotekos veikla ir paslaugos

  1. Atnaujina ir plečia knygų fondą, garantuoja galimybę gimnazijai įgyvendinti mokslo, didaktinius ir ugdymo tikslus, padeda pedagogams tobulinti kvalifikaciją, prisideda prie Lietuvos bibliotekų fondų bei bibliotekų informacinės sistemos formavimo;
  2. Plečia mokinių akiratį, ugdo jų gabumus, kūrybines galias, skatina žinių troškimą, meilę knygai;
  3. Užsako periodinę spaudą, tvarko ją;
  4. Telkia naujus skaitytojus;
  5. Moko skaitytojus naudotis bibliografine medžiaga;
  6. Konsultuoja skaitytojus pasirenkant naują literatūrą;
  7. Bendradarbiauja su mokytojais;
  8. Pildo fondą nauja literatūra;
  9. Vykdo knygų komplektavimą;
  10. Nuolat pildo abėcėlinį katalogą;
  11. Teikia prieigą prie interneto;
  12. Informuoja apie naujai gautus leidinius;
  13. Bibliotekoje rengiamos teminės knygų parodos, skirtos paminėti valstybines ir kalendorines šventes, rašytojų jubiliejus.

 

Bibliotekos fondas

Bibliotekos fonde komplektuojamos knygos pagal UDK klases: tai grožinė literatūra ir įvairių mokslo šakų literatūra (istorijos, geografijos, religijos, filosofijos, matematikos, biologijos, fizikos, meno bei kiti skyriai). Be to, bibliotekos fonde komplektuojami ir kompaktiniai diskai. Paskutiniais duomenimis, bibliotekos fonde yra apie 10 000 knygų.

Kontaktai

Adresas Gelvonų g. 55, LT-07135 Vilnius
Tel. (8 5) 240 5196
El. paštas ras****@**dvilu.vilnius.lm.lt

Renginių kalendorius

Europos Sąjungos fondų investicijos

ES

Kokybės krepšelio informacija

KK
Skip to content