Pradžia » Bendruomenė » Mokinių taryba

Mokinių taryba

Mokinių tarybos veikla – tai veiksmingas būdas socialinei raidai plėtoti.

Mokinių tarybos kabinetas – 208
Vilniaus Radvilų gimnazijos mokinių tarybos „Facebook“
 
Mūsų gimnazijos mokinių taryba:

  • svarsto ir, suderinusi su mokyklos vadovybe, tvirtina svarbiausių moksleiviškų renginių planą;
  • koordinuoja visų mokinių savivaldos institucijų veiklą, planuoja ir organizuoja mokinių popamokinį darbą ir laisvalaikį;
  • organizuoja mokinių socialinės rūpybos veiklą, rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje;
  • svarsto mokinių teisių mokykloje ir už mokyklos ribų gynimo klausimus;
  • inicijuoja mokyklos laikraščio (sienlaikraščio) leidybą, vietinio radijo laidą.

Kontaktai

Adresas Gelvonų g. 55, LT-07135 Vilnius
Tel. (8 5) 240 5196
El. paštas ras****@**dvilu.vilnius.lm.lt

Renginių kalendorius

Europos Sąjungos fondų investicijos

ES

Kokybės krepšelio informacija

KK
Skip to content