Pradžia » Bendruomenė » Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas Kazimieras Grinkevičius

Darbo laikas I – V 8:00 – 16:30

Pietų pertrauka 12:00 – 12:30

119 kab.

Veiklos tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.

Kasdienė veikla

  • Teikia pagalbą vaikams, jų tėvams, mokytojams, kitiems mokykloje dirbantiems specialistams sprendžiant jiems kylančias problemas.
  • Prisideda prie mokykloje inicijuojamų, organizuojamų projektų kūrimo, jų įgyvendinimo, tabako, alkoholio, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo, teisės pažeidimų, nusikalstamumo prevencijos.
  • Atlieka gimnazistų lankomumo punktualumo stebėjimą, ruošia ataskaitas.
  • Padeda mokyklos nelankantiems, prastai ją lankantiems, nuolatos į pamokas vėluojantiems mokiniams.
  • Padeda mokiniams ginti savo teises įvairiose institucijose, spręsti kylančius sunkumus, lankosi moksleivių namuose.
  • Palaiko tarpinstitucinius bendruomeninius ryšius, atlieka kitas gimnazijos nuostatuose įrašytas arba įstatymų ir kitų teisės aktų naujai priskirtas funkcijas.
  • Atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir tinkamą jų panaudojimą.

Kontaktai

Adresas Gelvonų g. 55, LT-07135 Vilnius
Tel. (8 5) 240 5196
El. paštas ras****@**dvilu.vilnius.lm.lt

Renginių kalendorius

Europos Sąjungos fondų investicijos

ES

Kokybės krepšelio informacija

KK
Skip to content