Pradžia » Bendruomenė » Sveikatos priežiūra

Sveikatos priežiūra

Sveikatos priežiūros specialistė Olesia Barisevič
129 kab.

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla yra kompleksinė: pirmos pagalbos teikimas, higienos normų laikymosi užtikrinimas, prevencinė ir projektinė veikla.

 • Specialistas organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.
 • Ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas, prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatina sveiką mitybą.
 • Organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.
 • Rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje.
 • Teikia konsultacinę pagalbą organizuojant fizinį ugdymą mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias fizinio ugdymo užsiėmimų mokinių grupes bei vykdant mokinių fizinį auklėjimą; prižiūri mokyklos sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdamas į jų sveikatos būklę.
 • Vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką.
 • Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus.
 • Vykdo užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę.
 • Vykdo lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.).
 • Teikia pirmąją med. pagalbą, esant darbo vietoje.
 • Tvarko medicininius dokumentus, kaupia ir savo veikloje taiko metodinę medžiagą sveikatos klausimais.
 • Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams, savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.
 • Dalyvauja įgyvendinant sveikatos ugdymo priemones, integruotas į atskirų mokymo dalykų programas.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Dalyvauja sveikatą stiprinančių mokyklų programoje „Sveika aplinka – sveikas žmogus“.

Kontaktai

Adresas Gelvonų g. 55, LT-07135 Vilnius
Tel. (8 5) 240 5196
El. paštas ras****@**dvilu.vilnius.lm.lt

Renginių kalendorius

Europos Sąjungos fondų investicijos

ES

Kokybės krepšelio informacija

KK
Skip to content