Pradžia » Kokybės krepšelio informacija

Kokybės krepšelio informacija

Informacija apie projekto vykdymą nuolat atnaujinama.

Vilniaus Radvilų gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1–ESFA–V–719–01–0001 „Kokybės krepšelis“ V-1321 Dėl mokyklų, siekiančių gauti kokybės krepšelį, skirtą mokinių ugdymo pasiekimams gerinti, sąrašo.

Ši tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti.
Dalyvaudama projekte, gimnazija parengė veiklos tobulinimo planą dvejiems mokslo metams: 2021-2022 m. m. ir 2022-2023 m. m.

Tikslas: gerinti mokinių mokymo(si) pasiekimus, užtikrinant individualią mokinių pažangą.

Uždaviniai:

1. Plėtoti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas.
2. Kurti aktyvų mokymąsi skatinančią aplinką.
3. Stiprinti gimnazijos bendruomenės narių bendruomeniškumą.

„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas

Kontaktai

Adresas Gelvonų g. 55, LT-07135 Vilnius
Tel. (8 5) 240 5196
El. paštas ras****@**dvilu.vilnius.lm.lt

Renginių kalendorius

Europos Sąjungos fondų investicijos

ES

Kokybės krepšelio informacija

KK
Skip to content