Pradžia » Ugdymas » Egzaminai

Egzaminai

 

Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Redakcija 2021-06-05

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1378

2022–2023 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS,
BRANDOS EGZAMINŲ IR TARPINIO PATIKRINIMO TVARKARAŠČIAI

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS


Įskaita


Data

Lietuvių kalba ir literatūra
2023 m. vasario 27 d. - 2023 m. balandžio 25 d., išskyrus balandžio 11 d - balandžio 14 d*

 

UGDYMO PROCESO METU VYKSTANTYS BRANDOS EGZAMINAI


Egzaminas


Egzamino
tipas

Data

1. Technologijos Mokyklinis2022 m spalio 3 d - 2023 m gegužės 12 d
2. MenaiMokyklinis2022 m spalio 3 d - 2023 m gegužės 12 d
3. Gimtoji kalba (baltarusių,
lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis)
Mokyklinis2023 m. balandžio 4 d. - 2023 m. gegužės 22 d., išskyrus balandžio 11-24 d*
4. Brandos darbas
4.1. IV gimnazijų klasių mokiniams
4.2. III gimnazijų klasių mokiniams
Mokyklinis
2022 m spalio 3 d - 2023 m gegužės 12 d
2023 m sausio 30 d. – 2024 m gegužės 12 d.

 

PAGRINDINĖ SESIJA


Egzaminas


Egzamino tipas


Data


Pradžia

5. Lietuvių kalba ir literatūraMokyklinis
Valstybinis
2023 m. birželio 5 d. (P)9.00 val
6. Biologija Valstybinis2023 m. birželio 7 d. (T)9.00 val
7. Muzikologija (I dalis)Mokyklinis2023 m. birželio 13 d. (A)9.00 val
8. Informacinės technologijosValstybinis2023 m. birželio 16 d. (Pt)
9.00 val
9. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis2023 m. birželio 9 d. (Pt)9.00 val
10. GeografijaValstybinis2023 m. birželio 12 d. (P)9.00 val
11. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo, rašymo dalysValstybinis
2023 m. birželio 20 d. (A)
9.00 val
12. MatematikaValstybinis2023 m. birželio 14 d. (T)9.00 val
13. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo
dalis
Valstybinis2023 m. balandžio 12, 13, 14 d. (T, K, Pt) 9.00 val

14. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo
dalis
Valstybinis2023 m. balandžio 13, 14 d. (K, Pt)9.00 val

15. Užsienio kalbos
(prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis
Valstybinis
2023 m. balandžio 14 d. (Pt)9.00 val
16. IstorijaValstybinis2023 m. birželio 19 d. (P)9.00 val
17. ChemijaValstybinis2023 m. birželio 21 d. (T)9.00 val
18. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)Mokyklinis2023 m. birželio 22 d. (A)
9.00 val
19. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalysValstybinis2023 m. birželio 23 d. (Pt)9.00 val
20. Muzikologija (II dalis)Mokyklinis2023 m. birželio 27 d. (A) 9.00 val
21. Fizika
Valstybinis
2023 m. birželio 26 d. (P)
9.00 val

 

PAKARTOTINĖ SESIJA


Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia
22. Lietuvių kalba ir literatūraValstybinis2023 m. birželio 28 d. (T)
9.00 val
23. Užsienio kalbos (anglų) klausymo,
skaitymo, rašymo dalys
Valstybinis2023 m. birželio 30 d. (Pt)
13.00 val
24. Biologija
Valstybinis2023 m. birželio 29 d. (K)9.00 val
25. GeografijaValstybinis2023 m. birželio 29 d. (K)13.00 val
26. IstorijaValstybinis2023 m. birželio 30 d. (Pt)
9.00 val
27. Užsienio kalbos (rusų) klausymo,
skaitymo, rašymo dalys
Valstybinis2023 m. liepos 3 d. (P)
13.00 val
28. Matematika
Valstybinis2023 m. liepos 3 d. (P)
9.00 val
29. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių)
klausymo, skaitymo, rašymo dalys
Valstybinis2023 m. liepos 4 d. (A)
13.00 val
30. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų,
rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis
Valstybinis2023 m. liepos 4 d. (Pt)

9.00 val
31. Informacinės technologijosValstybinis2023 m. liepos 5 d. (T)
9.00 val
32. Muzikologija (I dalis)
Mokyklinis2023 m. liepos 5 d. (T)

13.00 val
33. FizikaValstybinis2023 m. liepos 7 d. (Pt)9.00 val
34. ChemijaValstybinis2023 m. liepos 7 d. (Pt)13.00 val
35. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų,
rusų, vokiečių) (II, III dalys)
Mokyklinis2023 m. liepos 10 d. (P)9.00 val
36. Muzikologija (II dalis)Mokyklinis2023 m. liepos 10 d. (P)13.00 val
37. Lietuvių kalba ir literatūraMokyklinis2023 m. liepos 13 d. (K)9.00 val

*Įskaitos ir brandos egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku.

 

TARPINIO PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

Tarpinis patikrinimas
Data
Pradžia
39. Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra**2023 m. balandžio 19 d. (T)9.00 val.

***Tarpinis patikrinimas organizuojamas ir vykdomas mokyklų, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisintas mokymas lenkų tautinės mažumos kalba arba kalbos III gimnazijų klasių mokiniams.

Kontaktai

Adresas Gelvonų g. 55, LT-07135 Vilnius
Tel. (8 5) 240 5196
El. paštas ras****@**dvilu.vilnius.lm.lt

Renginių kalendorius

Europos Sąjungos fondų investicijos

ES

Kokybės krepšelio informacija

KK
Skip to content