Pradžia » Ugdymas » Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti mokiniams sąlygas ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos, darbinės veiklos pasirinkimui ir mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai:

 • Ugdyti kompetencijas: pažinti save, karjeros galimybes, planuoti karjerą ir ją įgyvendinti.
 • Padėti rasti ir naudoti su karjera susijusią informaciją.
 • Plėtoti ryšius su švietimo įstaigomis, socialiniais partneriais, verslo įmonėmis ir kitomis institucijomis.
 • Panaudoti mokinių tėvų, buvusių mokinių profesinę patirtį.

 

Karjeros ugdymo paslaugos:

 • Individualios konsultacijos mokiniams ir pagalba jiems renkantis profesiją.
 • Klasės valandėlės, skirtos karjeros planavimui, savęs pažinimui.
 • Karjeros savaitė gimnazijoje – susitikimai su įvairių profesijų atstovais.
 • Karjeros planavimo pamokos 3 – 4 klasėse (pasirinkusiems dalyką).
 • Susitikimų, paskaitų, išvykų, ekskursijų organizavimas, bendradarbiaujant su universitetais, kolegijomis, profesinėmis mokyklomis, buvusiais mokiniais, mokinių tėvais.

 

Naudingos nuorodos

 • www.lamabpo.lt – Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka, konkursinio balo skaičiuoklė, ankstesnių metų konkursiniai balai. Norminės studijų kainos.

 • www.skvc.lt – duomenys apie vertintas visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, jų akreditaciją.

 • www.smm.lt – informacija apie stojimą į aukštąsias mokyklas.

 • www.aikos.smm.lt – informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas.

 • www.vsf.lrv.lt – informacija apie lengvatines paskolas ir socialines stipendijas.

 • www.euroguidance.lt – 4 dalių filmukas ir leidiniai apie karjeros planavimą.

 • www.mobilumogidas.lt – savęs pažinimo testai. Europos dokumentų formos.

 • www.mukis.lt – filmai ir nuotraukos apie profesijas. Mokinio knyga. Renginiai apie studijų programas, profesijas.

 • www.zinauviska.lt – informacija ir patarimai jaunimui apie studijas, darbą, stažuotes ir savanorystę.

 • www.jtba.lt – informacija ir patarimai jaunimui apie studijas, darbą, stažuotes ir savanorystę.

 • www.buk-savanoriu.lt – informacija apie savanorystės formas ir galimybes savanoriauti.

 • www.studinfo.lt – informacija apie studijas užsienyje, konsultacijos. Sėkmės programa norintiems įstoti į pasirinktą programą užsienyje.

 • www.studijos.lt – pasirink profesiją – iliustruoti profesinio mokymo programų aprašymai. Informacija apie įvairius kursus ir būrelius.

Kontaktai

Adresas Gelvonų g. 55, LT-07135 Vilnius
Tel. (8 5) 240 5196
El. paštas ras****@**dvilu.vilnius.lm.lt

Renginių kalendorius

Europos Sąjungos fondų investicijos

ES

Kokybės krepšelio informacija

KK
Skip to content