Pradžia » Ugdymas » Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas

  1. MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS.

1.1. Ugdymo organizavimas I-IV gimnazijos klasėse:

2020 – 2021 mokslo metai

Mokslo metų trukmė
Klasė
Prasideda
Baigiasi
Ugdymo proceso
trukmė dienomis
I – III
2020 – 09 – 01
2021 – 06 – 21
185
IV
2020 – 09 – 01
2021 – 05 – 20
163
Pusmečių trukmė
Klasė
I pusmetis
II pusmetis
I – III
2020 – 09 – 01
iki
2021 – 01 – 31
2021 – 02 – 01
iki
2021 – 06 – 21
IV
2020 – 09 – 01
iki
2021 – 01 – 31
2021 – 02 – 01
iki
2021 – 05 – 20
Atostogų trukmė
I – IV klasės
Atostogos
Prasideda
Baigiasi
Rudens
2020 – 10 – 26
2020 – 10 – 30
Žiemos (Kalėdų)
2020 – 12 – 23
2021 – 01 – 05
Žiemos
2021 – 02 – 15
2021 – 02 – 19
Pavasario (Velykų)
I-III klasės
2021 – 04 – 06
2021 – 04 – 09
Pavasario (Velykų)
IV klasės
2021 – 04 – 06
2021 – 04 – 09
Vasaros I - III klasės
2021 – 06 – 24
2021 – 08 – 31
Švenčių dienos (nesutampančios
su savaitgaliais)
2020 m. lapkričio 2 d. (Vėlinės, Mirusiųjų atminimo diena)
2021 m. vasario 16 d. (Lietuvos Valstybės atkūrimo diena)
2021 m. kovo 11 d. (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena)
2021 m. balandžio 5 d. (Velykų antroji diena)

  1. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.
  2. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.
  3. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais.
  4. Gimnazijos IV klasės mokiniui, laikančiam pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Mokiniui laikančiam pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikta laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių.
  5. Gimnazijos vadovas priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją.
  6. Jei oro temperatūra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, į gimnaziją gali nevykti I – IV klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir/arba elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.  

Kontaktai

Adresas: Gelvonų g. 55, LT-07135 Vilnius
Tel.: (8~5) 240 5196
El. paštas: ras****@**dvilu.vilnius.lm.lt

Renginių kalendorius

Europos Sąjungos fondų investicijos

ES
Skip to content