Pradžia » Ugdymas » Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas

Dėl ugdymo organizavimo 2021 – 2022 mokslo metais

Ugdymo organizavimas I – IV gimnazijos klasėse

2022 – 2023 mokslo metai

Mokslo metų trukmė
Klasė
Prasideda
Baigiasi
Ugdymo proceso
trukmė dienomis
Ugdymo proceso
trukmė savaitėmis
I – II
2022 – 09 – 01
2023 – 06 – 21
185
37
III
2022 – 09 – 01
2023 – 06 – 14
180
36
IV
2022 – 09 – 01
2023 – 05 – 31
170
34
Pusmečių trukmė
Klasė
I pusmetis
II pusmetis
I – II
2022 – 09 – 01 iki 2023 – 01 – 31
2023 – 02 – 01 iki 2023– 06 – 21
III
2022 – 09 – 01 iki 2023 – 01 – 31
2023 – 02 – 01 iki 2023 – 06 – 14
IV
2022 – 09 – 01 iki 2023 – 01 – 31
2023 – 02 – 01 iki 2023 – 05 – 31
Atostogų trukmė
I – IV klasės
Atostogos
Prasideda
Baigiasi
Rudens
2022 – 10 – 30
2022 – 11 – 04
Žiemos (Kalėdų)
2022 – 12 – 27
2023 – 01 – 06
Žiemos
2023 – 02 – 13
2023 – 02 – 17
Pavasario (Velykų)
I – III klasės
2023 – 04 – 11
2023 – 04 – 14
Pavasario (Velykų)
IV klasė
2023 – 04 – 11
2023 – 04 – 14*
Vasaros I – II klasės
2023 – 06 – 22
2023 – 08 – 31
Vasaros III klasė
2023 – 06 – 15
2023 – 08 – 31
Vasaros IV klasė
2023 m. brandos egzaminų sesijos pabaiga – rugpjūčio 31 d.

*IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos egzaminus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytu laiku

  1. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.
  2. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.
  3. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais.
  4. Gimnazijos IV klasės mokiniui, laikančiam pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Mokiniui, laikančiam pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikta laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių.
  5. Gimnazijos vadovas priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją.

Kontaktai

Adresas Gelvonų g. 55, LT-07135 Vilnius
Tel. (8 5) 240 5196
El. paštas ras****@**dvilu.vilnius.lm.lt

Renginių kalendorius

Europos Sąjungos fondų investicijos

ES

Kokybės krepšelio informacija

KK
Skip to content